Img
Img
Img

Co jest dla nas ważne:

Img

Nasze cele

 • Tu i Teraz - chcemy, aby czas spędzony w szkole, był czasem radości z uczenia się i budowania relacji, a nie czasem czekania (na efekty, na wykorzystanie teoretycznych wiadomości, na przyda ci się w życiu).

 • Nie chcemy tworzyć miejsca, którego celem będzie kształtowanie dzieci - chcemy stworzyć inspirujące miejsce, w którym dzieci będą kształtować się samodzielnie. W zgodzie ze swoimi predyspozycjami, w wybranym przez siebie kierunku, w swoim tempie, bez jakichkolwiek form nacisku, manipulacji, zastraszania. John Holt

 • Nie indoktrynuj dzieci. Naucz je myśleć samodzielnie, naucz je oceniać dowody i naucz je nie zgadzać się z tobą. Richard Dawkins

 • Ważne, by dzieci były sobą, miały czas na pasje, marzenia, własne zainteresowania, otrzymywały zrozumienie i akceptację.

 • Tworzymy warunki do nauki i edukacji opartej na wolności, szacunku, zaufaniu, a także poszanowaniu wolności innych osób.

 • Wzmacniamy w dziecku poczucie sprawczości, które skutkuje odpowiedzialnością za swój rozwój i naukę.

 • Inspirujemy dzieci do tego, aby stały się dorosłymi samodzielnymi, świadomymi, kreatywnymi, pewnymi siebie, biorącymi odpowiedzialność za siebie, społeczeństwo i przestrzeń, w której żyją. Potrafiącymi krytycznie myśleć, zadawać pytania, nie poddawać się sterowaniu z zewnątrz.

 • Wspieramy motywację wewnętrzną - dziecko uczy się dla siebie, z własnej inicjatywy i potrzeby.

 • Uczymy praktycznych i przydatnych w dorosłym życiu kompetencji (za najważniejszą uznając umiejętność uczenia się).

 • Odpowiadamy na naturalną dla dziecka potrzebę ruchu - kiedy to tylko możliwe pracę organizujemy na zewnątrz, proponujemy wiele zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Img
Img
Img
Img

Inspirujemy się:

 • NVC - Porozumieniem bez przemocy,
 • rodzicielstwem bliskości,
 • myślą pegadogiczną Janusza Korczaka,
 • pedagogiką Marii Montessori,
 • edukacją demokratyczną
 • ideą leśnych przedszkoli
 • dietą BLW
 • literaturą:
  • Jesper Juul Kryzys szkoły, Twoje kompetentne dziecko, Agresja - nowe tabu?, Zamiast wychowania
  • Marshall B. Rosenberg Porozumienie bez przemocy. O języku życia
  • Agnieszka Stein Dziecko z bliska
  • Lawrence J.Cohen Rodzicielstwo przez zabawę
  • Gerald Huether Kim jesteśmy - a kim moglibyśmy być
  • Carl Honore Pod presją
  • Thomas Gordon Wychowanie bez porażek
  • Lou Aronica, Ken Robinson Kreatywne szkoły