Img
Img
Img

Co jest dla nas ważne:

Img

Nasze cele

 • Celem nadrzędnym jest stworzenie miejsca wszechstronnego, holistycznego (intelektualnego, emocjonalnego i społecznego) rozwoju dzieci.

 • Ważne, by dzieci były sobą, miały czas na pasje, marzenia, własne zainteresowania, otrzymywały zrozumienie i akceptację.

 • Tworzymy warunki do nauki i edukacji opartej na wolności, szacunku, zaufaniu, a także poszanowaniu wolności innych osób.

 • Wzmacniamy w dziecku poczucie sprawczości, które skutkuje odpowiedzialnością za swój rozwój i naukę.

 • Inspirujemy dzieci do tego, aby stały się dorosłymi samodzielnymi, świadomymi, kreatywnymi, pewnymi siebie, biorącymi odpowiedzialność za siebie, społeczeństwo i przestrzeń, w której żyją. Potrafiącymi krytycznie myśleć, zadawać pytania, nie poddawać się sterowaniu z zewnątrz.

 • Wspieramy motywację wewnętrzną - dziecko uczy się dla siebie, z własnej inicjatywy i potrzeby.

 • Uczymy praktycznych i przydatnych w dorosłym życiu kompetencji.

 • Odpowiadamy na naturalną dla dziecka potrzebę ruchu - kiedy to tylko możliwe, pracę organizujemy na zewnątrz, proponujemy wiele zajęć rekreacyjnych i sportowych.

 • Tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 • Rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

 • Zwracamy uwagę na umiejętność obserwacji, ułatwiającej rozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.

 • Nie stawiamy stopni, nie mamy dzwonków, klasycznych lekcji, klasówek, zadań domowych, egzaminów wewnętrznych (chyba że dzieci chcą).

 • Realizujemy podstawę programową szkoły podstawowej oraz przygotowujemy do egzaminów w szkole, do której zapisane jest dziecko.

Img
Img
Img
Img

Inspirujemy się:

 • NVC - Porozumieniem bez przemocy,
 • rodzicielstwem bliskości,
 • myślą pegadogiczną Janusza Korczaka,
 • pedagogiką Marii Montessori,
 • edukacją demokratyczną
 • ideą leśnych przedszkoli
 • dietą BLW
 • literaturą:
  • Jesper Juul Kryzys szkoły, Twoje kompetentne dziecko, Agresja - nowe tabu?, Zamiast wychowania
  • Marshall B. Rosenberg Porozumienie bez przemocy. O języku życia
  • Agnieszka Stein Dziecko z bliska
  • Lawrence J.Cohen Rodzicielstwo przez zabawę
  • Gerald Huether Kim jesteśmy - a kim moglibyśmy być
  • Carl Honore Pod presją
  • Thomas Gordon Wychowanie bez porażek
  • Lou Aronica, Ken Robinson Kreatywne szkoły