Img
Img

Tu i teraz, czyli jak działamy

Miejsce

Img
Img


Zasady rekrutacji

Co jest konieczne:

Ile to kosztuje?

Miesięczny koszt udziału jednego dziecka w naszych zajęciach wynosi 1050PLN. Nie chcemy jednak, aby finanse były barierą przystąpienia do naszej społeczności. Wdrażamy szeroki program wolontariacki - rodzicom, którzy nie mogą opłacić pełnej sumy, proponujemy obniżenie czesnego i zaangażowanie się w pomoc i pracę na rzecz szkoły.
Raz w roku prosimy także o opłatę rezerwacyjną, 500pln, przeznaczoną na zorganizowanie miejsca pracy dziecka.
Szkoła jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-17.00, 12 miesięcy w roku (na taki też okres podpisujemy umowę).
Powyższa suma zawiera wyżywienie, pełną opiekę wychowawczą i naukową, wszelkie zajęcia i projekty realizowane przez nas. Dodatkowy koszt może pojawić się jedynie w przypadku organizowania przez nas wycieczek, ale to będziemy planować w pełnym porozumieniu z rodzicami.

Img

Dorośli w naszej szkole, czyli z kim chcielibyśmy współpracować

Jeśli jesteś taką osobą, i chciałbyś z nami tworzyć szkołę, zapraszamy do kontaktu!